Home    News Center    Research Progress
Research Progress
Trefoil factor 3 mediation of oncogenicity and chemoresistance in hepatocellular carcinoma is AKT-BCL-2 dependent 2017-09-13
Oncotarget. 8(24):39323-39344 Jun 2017
You, Ming-Liang; Chen, Yi-Jun; Chong, Qing-Yun; Wu, Ming-Ming; Pandey, Vijay; Chen, Ru-Mei; Liu, Liang; Ma, Lan; Wu, Zheng-Sheng; Zhu, Tao; Lobie, Peter E.
Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers 2017-09-13
Science 356(6343):aan3211 Jun 2017
Yin, Juan; Cao, Yuan; Li, Yu-Huai; Liao, Sheng-Kai; Zhang, Liang; Ren, Ji-Gang; Cai, Wen-Qi; Liu, Wei-Yue; Li, Bo; Dai, Hui; Li, Guang-Bing; Lu, Qi-Ming; Gong, Yun-Hong; Xu, Yu;...
Efficient Generation of an Array of Single Silicon-Vacancy Defects in Silicon Carbide 2017-09-13
Phys. Rev. Applied 7(6):64021 Jun 2017
Wang, Junfeng; Zhou, Yu; Zhang, Xiaoming; Liu, Fucai; Li, Yan; Li, Ke; Liu, Zheng; Wang, Guanzhong; Gao, Weibo
Enhanced Photocatalytic Activities of g-C3N4 via Hybridization with a Bi-Fe-Nb-Containing Ferroelectric Pyrochlore 2017-09-13
ACS Appl. Mater. Interfaces 9(23):19908-19916 Jun 2017
Yin, Xiaofeng; Lo, Xiaoning; Gu, Wen; Wang, Fangfang; Zou, Yijun; Sun, Shujie; Fu, Zhengping; Lu, Yalin
Dendritic mitoflash as a putative signal for stabilizing long-term synaptic plasticity 2017-09-13
Nature Communications 8:31 Jun 2017
Fu, Zhong-Xiao; Tan, Xiao; Fang, Huaqiang; Lau, Pak-Ming; Wang, Xianhua; Cheng, Heping; Bi, Guo-Qiang
Phase-Selective Syntheses of Cobalt Telluride Nanofleeces for Efficient Oxygen Evolution Catalysts 2017-09-13
Angewandte Chemie International Edition 56(27):7769-7773 Jun 2017
Gao, Qiang; Huang, Chuan-Qi; Ju, Yi-Ming; Gao, Min-Rui; Liu, Jian-Wei; An, Duo; Cui, Chun-Hua; Zheng, Ya-Rong; Li, Wei-Xue; Yu, Shu-Hong
Engineering the exchange bias and bias temperature by modulating the spin glassy state in single phase Bi9Fe5Ti3O27 2017-09-13
Nanoscale 9(24):8305-8313 Jun 2017
Wang, Guopeng; Yang, He; Wang, Jianlin; Sun, Shujie; Fu, Zhengping; Zhai, Xiaofang; Peng, Ranran; Knize, Randy J.; Lu, Yalin
CdTe thin film solar cell with NiO as a back contact buffer layer 2017-09-13
Solar Energy Materials and Solar Cells 169:61-67 Sep 2017
Xiao, Di; Li, Xun; Wang, Dongming; Li, Qiang; Shen, Kai; Wang, Deliang
Non-linear Differential Equations and Rotating Disc Electrodes: Pade approximationTechnique 2017-09-13
Electrochimica Acta 243:1-6 Jul 2017
Devi, M. Chitra; Rajendran, L.; Bin Yousaf, Ammar; Fernandez, C.
Ionic Exchange of Metal Organic Frameworks to Access Single Nickel Sites for Efficient Electroreduction of CO2 2017-09-13
J. Am. Chem. Soc. 139(24):8078-8081 Jun 2017
Zhao, Changming; Dai, Xinyao; Yao, Tao; Chen, Wenxing; Wang, Xiaoqian; Wang, Jing; Yang, Jian; Wei, Shiqiang; Wu, Yuen; Li, Yadong
Ultrahigh Energy Density in SrTiO3 Film Capacitors 2017-09-13
ACS Appl. Mater. Interfaces 9(24):20484-20490 Jun 2017
Hou, Chuangming; Huang, Weichuan; Zhao, Wenbo; Zhang, Dalong; Yin, Yuewei; Li, Xiaoguang
Pt-Cu hierarchical quasi great dodecahedrons with abundant twinning defects for hydrogen evolution 2017-09-13
Chemical Communications 53(51) Jun 2017
Huang, Ruijie; Sun, Zhongti; Chen, Sheng; Wu, Siyu; Shen, Zeqi; Wu, Xiaojun; Zeng, Jie
Last updated: Oct. 2017   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map