Name:Chunming Yin
Address:Hefei National Laboratory for Physical Sciences 

at the Microscale and School of Physics, 

University of Science and Technology of China
E-mail:Chunming@ustc.edu.cn
Webpage:http://staff.ustc.edu.cn/~chunming/
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2002-2006Bachelor of Science, Physics, Nanjing University
2006-2011PhD, Condensed Matter Physics, Peking University
2011-2014Research Fellow, CQC2T and School of Physics, University of
New South Wales, Australia
2015-2017ARC DECRA Fellow, CQC2T and School of Physics, University of
New South Wales, Australia
2017-presentProfessor, School of Physics, University of Science and Technology of China
RESEARCH INTERESTS
1.Single spins with optical access
2.Quantum sensing with a single spin
3.New architecture for single spin detection
SELECTED PUBLICATIONS
1.Qi Zhang, Guangchong Hu, Gabriele G. de Boo, Milos Rancic, Brett C. Johnson, Jeffrey C. McCallum, Jiangfeng Du, Matthew J. Sellars, Chunming Yin* & Sven Rogge.
Single rare-earth ions as probe of electric field and strain in nano-transistors.
Nano Letters, Online ASAP (2019)
2.Inverse spin Hall effect induced by linearly polarized light in the topological insulator Bi2Se3.
Jinling Yu, Xiaolin Zeng, Liguo Zhang, Chunming Yin, Yonghai Chen, Yu Liu, Shuying Cheng, Yunfeng Lai, Ke He, and Qikun Xue.
Optics Express 26, 4832-4841 (2018)
3.Photoinduced Inverse Spin Hall Effect of Surface States in the Topological Insulator Bi2Se3.
Jinling Yu, Xiaolin Zeng, Liguo Zhang, Ke He, Shuying Cheng, Yunfeng Lai, Wei Huang, Yonghai Chen, Chunming Yin, and Qikun Xue.
Nano Letters, 17, 7878 (2017)
4.Optical addressing of an individual erbium ion in silicon.
Chunming Yin, Milos Rancic, Gabriele G. de Boo, Nikolas Stavrias, Jeffrey C. McCallum, Matthew J. Sellars, and Sven Rogge.
Nature, 497, 91–94 (2013)
5.Tunable Surface Electron Spin Splitting with Electric Double-Layer Transistors Based on InN.
Chunming Yin, Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Shitao Liu, Shan Zhang, Ning Tang, Fujun Xu, Zhuoyu Chen, Hidekazu Shimotani, Yoshihiro Iwasa, Yonghai Chen, Weikun Ge, and Bo Shen.
Nano Letters, 13, 2024 (2013)
6.Observation of the photoinduced anomalous Hall effect in GaN-based heterostructures.
C. Yin, N. Tang, S. Zhang, J. X. Duan, F. J. Xu, J. Song, F. H. Mei, X. Q. Wang, B. Shen, Y. H. Chen, J. L. Yu, and H. Ma.
Applied Physics Letters, 98, 122104 (2011)
7.Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling in GaN-based heterostructures probed by the circular photogalvanic effect under uniaxial strain.
Chunming Yin, Bo Shen, Qi Zhang, Fujun Xu, Ning Tang, Longbin Cen, Xinqiang Wang, Yonghai Chen, and Jinling Yu.
Applied Physics Letters, 97, 181904 (2010)

Last updated: May. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map