Name:Shengkai Liao
Address:No. 99, Xiupu Road, Pudong Xin District, Shanghai
Tel:021-68121303
Fax:021-68121302
E-mail:skliao@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2001.9~2005.7Bachelor of Science, Department of Electronic Science and Technology, University of Science and Technology of China
2005.9~2010.7Doctor of Engineering, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences
2010.8~presentHefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China
RESEARCH INTERESTS
1.Quantum communication
2.Circuits and systems
3.Optoelectronics
4.Systems in space
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1.Liao, Sheng-Kai ; Cai, Wen-Qi ; Handsteiner, Johannes; Liu, Bo; Yin,(#) (#) Juan; Zhang, Liang; Rauch, Dominik; Fink, Matthias; Ren, Ji-Gang; Liu, Wei-Yue; Li, Yang; Shen, Qi; Cao, Yuan; Li, Feng-Zhi; Wang, Jian-Feng; Huang, Yong-Mei; Deng, Lei; Xi, Tao; Ma, Lu; Hu, Tai; Li, Li; Liu, Nai-Le; Koidl, Franz; Wang,Peiyuan; Chen, Yu-Ao; Wang, Xiang-Bin; Steindorfer, Michael; Kirchner, Georg;Lu, Chao-Yang; Shu, Rong; Ursin, Rupert; Scheidl, Thomas; Peng, Cheng-Zhi; Wang, Jian-Yu; Zeilinger, Anton; Pan, Jian-Wei*, Satellite-Relayed Intercontinental Quantum Network , Physical Review Letters, 2018.1.19, 120(3):1~4
2.Liao, Sheng-Kai ; Cai, Wen-Qi; Liu, Wei-Yue; Zhang, Liang; Li, Yang; Ren, Ji-Gang; Yin, Juan; Shen, Qi; Cao, Yuan; Li, Zheng-Ping; Li, Feng-Zhi; Chen, Xia-Wei; Sun, Li-Hua; Jia, Jian-Jun; Wu, Jin-Cai; Jiang, Xiao-Jun; Wang, Jian-Feng; Huang, Yong-Mei; Wang, Qiang; Zhou, Yi-Lin; Deng, Lei; Xi, Tao; Ma, Lu; Hu, Tai; Zhang, Qiang; Chen, Yu-Ao; Liu, Nai-Le; Wang, Xiang-Bin; Zhu, Zhen-Cai; Shu, Rong; Peng, Cheng-Zhi*; Wang, Jian-Yu*; Pan, Jian-Wei*,Satellite-to-ground quantum key distribution, Nature, 2017.8.10, 10(10): 10~13
3.Liao,Sheng-Kai ; Lin, Jin ; Ren, Ji-Gang; Liu, Wei-Yue; Qiang, Jia; Yin, Juan; Li, Yang; Shen,Qi; Zhang, Liang; Liang, Xue-Feng; Yong, Hai-Lin; Li, Feng-Zhi; Yin, Ya-Yun; Cao, Yuan; Cai, Wen-Qi; Zhang, Wen-Zhuo; Jia, Jian-Jun; Wu, Jin-Cai; Chen, Xiao-Wen; Zhang, Shan-Cong; Jiang, Xiao-Jun; Wang,Jian-Feng; Huang, Yong-Mei; Wang, Qiang; Ma, Lu; Li, Li; Pan, Ge-Sheng; Zhang, Qiang; Chen, Yu-Ao; Lu, Chao-Yang; Liu, Nai-Le; Ma, Xiongfeng; Shu, Rong; Peng, Cheng-Zhi; Wang, Jian-Yu ; Pan, Jian-Wei , Space-to-Ground Quantum Key Distribution Using a Small-Sized Payload onTiangong-2 Space Lab, CHIN. PHYS. LETT., 2017.8.10, 34(9): 090302-1~6
4.Liao,Sheng-Kai ; Yong, Hai-lin ; Liu, Chang ; Shentu, Guoliang ;Li, Dongdong; Lin, Jin; Dai, Hui; Zhao, Shuang-Qiang; Li, Bo; Guan, Jian-Yu; Chen, Wei; Gong, Yun-Hong; Li, Yang; Lin, Ze-Hong; Pan, Ge-Sheng; Pelc, Jason S.; Fejer, M. M.; Zhang, Wen-Zhuo; Liu, Wei-Yue; Yin, Juan; Ren, Ji-Gang; Wang, Xiang-Bin; Zhang, Qiang*; Peng, Cheng-Zhi*; Pan, Jian-Wei*, Long-distance free-space quantum key distribution in daylight towards inter-satellite communication, Nature Photonics, 2017.7.24, 11(509): 509~513
5.Li, Yang ; Chen, Xie-Le; Chen, Wei; Cheng, Kun; Liao, Sheng-Kai*; Cao, Yuan; Yong, Hai-Lin; Wang, Tao; Yang, Hua-Qiang; Liu, Wei-Yue; Yin, Juan; Liang, Hao; Peng, Cheng-Zhi; Pan, Jian-Wei, Space-bound optical source for satellite-ground decoy-state quantum key distribution , Optics Express, 2014.1 0.27, 22(22): 27281~27289Last updated: Jan. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map