Name:Yuan Cao
Address:99# Xiupu Road, Shanghai
Homepage:
http://quantum.ustc.edu.cn/web/node/368
E-mail:yuancao@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2003.9-2007.6Henan Normal University, Bachelor
2007.9-2012.11University of Science and Technology of China, Doctor
2012.11-2015.11University of Science and Technology of China, Post Doctor
2015.11-nowUniversity of Science and Technology of China, Associate Professor
RESEARCH INTERESTS
Mainly engaged in the experimental research on free-space quantum communication and spaceborne high brightness quantum entangled source. Recent major interest in the direction of new technology of quantum optics, quantum entanglement source, and the fundamental issue of quantum mechanics.
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1.Yuan Cao(#); Li-Yu Huai(#); Zhu Cao; Juan Yin; Yu-Ao Chen; Hua-Lei Yin; Teng-Yun Chen; Xiongfeng Ma; Cheng-Zhi Peng; Jian-Wei Pan(*), Direct counterfactual communication via quantum Zeno effect, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017.05.09, 114(19): 4920~4924.
2.Juan Yin; Yuan Cao; Li-Yu Huai; Sheng-Kai Liao; Liang Zhang;Ji-Gang Ren; Wen-Qi Cai; Wei-Yue Liu; Bo Li; Hui Dai; Guang-Bing Li; Qi-Ming Lu; Yun-Hong Gong; Yu Xu; Shuang-Lin Li; Feng-Zhi Li; Ya-Yun Yin; Zi-Qing Jiang; Ming Li; Jian-Jun Jia; Ge Ren; Dong He; Yi-Lin Zhou; Xiao-Xiang Zhang; Na Wang; Xiang Chang;Zhen-Cai Zhu; Nai-Le Liu; Yu-Ao Chen; Chao-Yang Lu; Rong Shu; Cheng-Zhi Peng (*); Jian-Yu Wang (*); Jian-Wei Pan (*), Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers, Science, 2017.06.16, 356: 1140~1144.
3.Juan Yin (#); Yuan Cao (#); Yu-Huai Li; Ji-Gang Ren; Sheng-Kai Liao; Liang Zhang; Wen-Qi Cai; Wei-Yue Liu; Bo Li; Hui Dai; Ming Li; Yong-Mei Huang; Lei Deng; Li Li; Qiang Zhang; Nai-Le Liu; Yu-Ao Chen; Chao-Yang Lu; Rong Shu; Cheng-Zhi Peng; Jian-Yu Wang; Jian-Wei Pan, Satellite-to-Ground Entanglement-Based Quantum Key Distribution, Physical Review Letters, 2017.11.13, 119(20): 200501
4.Yu-Huai Li (#); Yuan Cao (#); Hui Dai,; Jin Lin; Zhen Zhang; Wei Chen; Yu Xu; Jian-Yu Guan; Sheng-Kai Liao; Juan Yin; Qiang Zhang; Xiongfeng Ma; Cheng-Zhi Peng (*); Jian-Wei Pan (*), Experimental round-robin differential phase-shift quantum key distribution, PHYSICAL REVIEW A, 2016.3.23, 93(3).
5.Cao Yuan(#); Li Yu Huai(#); Zou Wen Jie; Li Zheng Ping; Shen Qi; Liao Sheng Kai; Ren Ji Gang; Yin Juan; Chen Yu Ao; Peng Cheng Zhi; Pan Jian Wei, Bell Test over Extremely High-Loss Channels: Towards Distributing Entangled Photon Pairs between Earth and the Moon , Physical Review Letters, 2018.04.5, 120(14): 140405.Last updated: Apr. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map